Et refraktometer er et populært målingsredskab, og der findes mange forskellige modeller, som hver især har små detaljer eller personlige ændringer, som gør dem forskellige fra hinanden. Dette gør at man mere præcist kan give et mere præcist måletidspunkt. Læs mere om refraktometer og de forskellige modeller herunder.

Hvad er et refraktometer?

Man bruger det i den industrielle proces. det bruges som overvågning over målinger, tid og i høj grad, så bruges det til at kunne kontrollere målingerne og den overvågede masse eller lignende.

Redskabet er kendt for at give en pålidelig og meget præcis tidsmåling over den givne masse. Med dette redskab er det nemmere at teste produktkvalitet, ved de produkter, som man skal afprøve. Det kan med dette redskab gøres hurtigere end normalt, og ved at investere i dette redskab, så vil ens omkostninger i sidste ende og reduceres. Det er derfor et meget populært redskab at investere i for virksomheder eller konstruktionsfirmaer. Der findes derfor også rigtig mange forskellige modeller. Dette skyldes at det er vigtigt at man får et præcist resultat, og derfor er der blevet udviklet en masse modeller, så de passer ind i givne situationer hver især.

 

Det er modeller som:

  • Kompakt Proces refraktometer PR-23-GC
  • Probe Proces refraktometer PR-23-GP
  • Raffinaderi Probe refraktometer PR-23-RP

 

Kompakt Proces refraktometer PR-23-GC

Det er et industrielt refraktometer, som er designet til at kunne bruges hvis det er nødvendigt og brugeligt at måle i små rør og bypass. Den er let at installere og nem og hurtig at få ind i processen, man er i gang med. Nyt ved denne model er at den har en wafer flow celle. Wafer flow cellen er fremstillet i et stykke, og er derfor fremstillet uden svejsninger. Flow cellerne er designet, så de giver den mest optimale strømningshastighed, og har en rigtig god selvrensende effekt.

 

Probe Proces refraktometer PR-23-GP

Det er en robust industriel proces, som bruges til at lave en helt nøjagtig in-line måling af koncentration i en lang række kemikalier og andre flydende medier. Denne model er bedst og mest velegnet til store rør, eller installation i tanke og reaktorer.

Denne model bestemmer koncentrationen af opløste faste stoffer ved at lave en optisk måling af målingens brydningsindeks. Det gode ved dette og denne model er at målingens nøjagtighed ikke bliver påvirket af partikler, bobler eller temperaturændringer.

refraktometer kan måle massen bedst muligt