Der findes rigtig mange forskellige pumper til rigtig mange forskellige formål. Nogle er store, nogle er små. De bruges selvfølgelig til forskellige ting afhængigt af hvilken pumpe. Der er lænsepumper som bruges på både store og små skibe, benzinpumper også er der også centrifugalpumper. Centrifugalpumper bruges til at transportere væsker i fx landbruget og spiller en afgørende rolle for landbruget her i Danmark. Læs med her og lær mere om centrifugalpumper og Danmarks landbrug

Der er mange forskellige slanger i dansk erhverv

Der er som sagt rigtig mange forskellige pumper, der bruges i vidt forskellige erhverv og virksomheder. Der er fx benzinpumper, der bruges på diverse tankstationer og lignende, også er der fx centrifugalpumper, der bruges i diverse landbrug. Men hvad er en centrifugalpumpe egentligt? 

Centrifugalpumper er de mest udbredte pumper til vandlignende væsker, hvilket er væsker hvis viskositet minder om vandet. Centrifugalpumper drives af en motor og et pumpehjul og arbejder med ekstremt høje hastigheder. Væsken føres ind til pumpehjulets akse, hvor pumpehjulets spiralarme tager fat i væsken og sender den ud igen. Dermed bliver væsken accelereret igennem centrifugalkraften.

Centrifugalpumper gør en forskel for dansk landbrug

Centrifugalpumper ses som sagt en del i landbruget, hvor den bruges til at flytte kæmpe mængder væske. Man kan altså sige, at det er en meget vigtigt pumpe for Danmark, da landbruget er et rigtigt vigtigt erhverv for Danmark. Det spiller nemlig en meget væsentlig rolle i Danmarks økonomi med en årlig eksport på 157 milliarder kroner og beskæftigelse af omkring 190.000 personer. Beskæftigelsen er inklusiv relaterede afledte erhverv. 

En af de afgørende fordele ved landbruget er, at det ikke umiddelbart er konjunktur styret. Den sørger nemlig altid for store eksportindtægter, da der altid er brug for køb eller lignende. Man kan jo ikke undvære mad, bare fordi det går dårligt økonomisk. 

Landbruget står faktisk samlet for mere end 25 procent af Danmarks årlige eksport. Det er med en af de største erhverv i Danmark. Mælkeprodukter, korn, blomster og planter er alle store eksportartikler, men svinekødet må siges at være den største. Svinekødet står nemlig for omkring 18% af den samlede eksport. 

Landbruget er som tidligere nævnt også godt for beskæftigelsen i Danmark. Der er nemlig mange forskellige jobs indenfor landbruget som fx medhjælpere, slagtere, konsulenter og meget mere. Det er især i landets udkantsområder, at landbruget spiller en stor rolle. I yder- og landkommunerne udgør job forbundet med landbruget nemlig 12% af den samlede beskæftigelse.

3 fakta om dansk landbrug:

  • Årlig eksport: 157 milliarder kroner
  • Antal beskæftigede: 190.000
  • Spiller en stor rolle i udkantsområder